Kampania Cetelem

CETELEM

Zasady programu

Sieć Afilo proponuje Afiliantowi (Wydawcy) możliwość pozyskiwania użytkowników, zainteresowanych kredytem gotówkowym lub konsumpcyjnym

Strona docelowa
www.e-gotowka.pl

Warunki wynagradzania Wydawcy
Prowizja za poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny

Czas emisji reklam
Program zachowuje ważność do wyczerpania puli leadów.