witryny

Kampania Cetelem

CETELEM

Zasady programu

Sieć Afilo proponuje Afiliantowi (Wydawcy) możliwość pozyskiwania użytkowników, zainteresowanych kredytem gotówkowym lub konsumpcyjnym

Strona docelowa
www.e-gotowka.pl

Warunki wynagradzania Wydawcy
Prowizja za poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny

Czas emisji reklam
Program zachowuje ważność do wyczerpania puli leadów.

modele płatności

Dostępne modele płatności,
sam wybierasz program, który Ci odpowiada.

NOWOŚĆ ! PPP (pay par play)
Afilo wprowadziło nowy format rozliczeniowy AdVideo, w którym rozlicza się za unikalne otworzenie filmu reklamowego.
Zliczanie odtworzenia następuje po ustalonej sekundzie emisji filmu.

PPC (Pay per click)
płatność za kliknięcie na materiale reklamowym
 
PPL (pay per lead)
płatność za wykonaną konkretną czynność
(np. otworzenie rachunku, zamówienie katalogu, wypełnienie ankiety, itp.) 

PPS (pay per sale)
Prowizja za sprzedaż ustalana kwotowo lub procentowo od wartości sprzedaży
np. za zakupy w sklepie internetowym, za podpisanie umowy on-line, itp. 

programy hybrydowe
kombinacja wyżej wymienionych form płatności